Rafting kamp Grand Tara nalazi se 20 km uzvodno od Foče, pored  ušća reka Tare i Pive gde se rađa reka Drina. Okružen je  prelepim planinama – Vučeva, Maglića, Vukuše, Pliješa, Zelengore.

Kapacitet kampa je 85 kreveta raspoređenih u novim sobama sa kupatilima, višekrevetnim bungalovima sa kupatilima  i dvokrevetnim bungalovima

U kampu Grand Tara poštuju se sva pravila koja vašu bezbednost stavljaju na prvo mesto. Tako na splavarenju dobijate specijalna odela, kacige za rafting i svu neophodnu opremu. Oni koji žele šetnju ili vožnju biciklima imaju nebrojano mnogo izbora, od planinarenja, obilaska jezera koja se prostiru na tri nacionalna parka.
Šta drugo reći osim – ne propustite!
Vaš kamp Grand Tara.

 

+387 65 290 343 +381 64 943 27 66
Foča
office@raftinggrandtara.com

Izlet u prašumu Perućicu – jedinu prašumu u Evropi

Povratak u praistoriju, povratak prirodi i sebi.

Ako želite da obiđite jedinu prašumu u Evropi, onda je ovo pravi izlet za vas. Ovaj izlet  u „pluća Evrope“ vratiće Vas u vreme praistorije i netaknute prirode. Obilazak vidikovaca i vodopada, uz pauze okrepljenja sa domaćim obrocima, napraviće od ovog izleta drage uspomene.

Ovaj izlet traje ceo dan. Polazak je planiran nakon doručka.

Vožnja džipovima do NP Sutjeska uz usputnu pauze za fotografisanje i predah u fantastičnoj prirodi.

Obilazak prašume, gde ćemo naici i na čuveni vodopad Skakavac, visok preko 80 metara. Nakon obilaska, vožnju nastavljamo ka Prijevoru, zatim obilazimo par vidikovca i dolalzimo do istorijskog spomenika NOB-a Tjentište. Mogućnost organizovanog kupanja na bazenu. Tokom izleta biće obezbeđeni lunch paketi.

Nakon celodnevnog izleta sledi povratak u naš kamp gde vas čeka večera.

Cena uključuje:

 • Sve transfere spomenute u opisu
 • Sve takse, boravišne i takse za NP
 • Profesionalnog vodiča
 • Tri obroka

Dodatne informacije:

 • Konzumacija pića na kampu nije uračunata u cenu
 • Detaljan jelovnik za aranžmane u koje je uključen obrok, možete pogledati ovde
 • Prethodno iskustvo nije potrebno
 • Za realizaciju ovog programa ne postoji minimalan broj učesnika
 • Zadržavamo pravo procene spremnosti učesnika
 • Vaša sigurnost nam je na prvom mestu
0 Noćenja
18+ God.
 • Destinacija

 • Polazak

  Grand Kamp Tara
 • Vreme Polaska

  Preporučeno je da dolazak u kamp bude u prepodnevnim časovima, najkasnije do 10h.
 • Vreme Povratka

  Posle podne.
 • Dress Code

  Sportska i udobna garderoba i obuća. Oprema u kampu biće obezbedjena.
 • Uključeno

  Doručak
  Oprema
  Osiguranje
  Parking
  Ručak
  Takse
  Transferi
  Večera
  Vodič
 • Nije Uključeno

  Rafting
  Skipper
  Zipline
  Kampovanje sa obezbeđenom strujom i vodom
  Kupanje u bazenu
  Noćenje
  Prevoz autobusom
1

Jutro: Doručak

Doručak je uračunat u ovaj izlet i biće poslužen u Grand kampu Tara, do 10h. Doručak obuhvata domaće tradicionalne specijalitete pripremljene od lokalnih sastojaka. Polazak je planiran nakon doručka.
2

Pre podne: Avantura počinje

Vožnja džipovima do NP Sutjeska uz usputnu pauze za fotografisanje i predah u fantastičnoj prirodi. Obilazak prašume, gde ćemo naici i na čuveni vodopad Skakavac, visok preko 80 metara. Nakon obilaska, vožnju nastavljamo ka Prijevoru, zatim obilazimo par vidikovca i dolalzimo do istorijskog spomenika NOB-a Tjentište. Mogućnost organizovanog kupanja na bazenu. Tokom izleta biće obezbeđeni lunch paketi.  
3

Posle podne: Povratak u kamp

Nakon celodnevnog izleta sledi povratak u naš kamp gde vas čeka večera. Večera će biti poslužena u posluotvorenom restoranu Grand kampa Tara, i nadoknadiće svu energiju koju ste potrošili u povratku sa ovog putovanja iz praistorijske prašume nazad u savremeni svet.

Lokacija

O prašumi Perućica

Perućica je najpoznatiji od tri zaštićena prašumska rezervata u Republici Srpskoj, BiH. Prašuma Perućica je deo nacionalnog parka Sutjeska.
Sigurno najvrijedniji biser od prirodnog blaga Nacionalnog parka Sutjeska je strogo zaštićeni rezervat Perućica, jedna od rijetkih sačuvanih prašuma Evrope. Još davne 1938. godine, šumari taksatori prilikom izrade uređajnog elaborata na planini Maglić, pronalaze u slivu rječice Perićice, u uvali između Maglića, Volujaka i Sniježnice, prekrasne sastojine bukve, jele i smrče čija je drvna masa prelazila 1.000 m³ po hektaru, a visina pojedinih stabala dostizala preko 50 m. Šumske sastojine Perućice nisu imale premca u Dinaridima, ne samo po drvnoj masi i visini, već i po sastavu, izgledu i ljepoti. Sve je to bio razlog da u vrijeme SFRJ, Vlada SR BiH 1952. izdvoji područje Perućice sa površinom od 1.234 ha iz redovnog šumarskog gospodarenja, kao „šumarski objekat potreban naučnim istraživanjima i nastavi“, a 1954. godine, to područje, uvećano za još 200 ha, stavlja se pod zaštitu države kao prirodni rezervat“, rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti SR BiH, u ondašnjoj Jugoslaviji.
Pogled sa Vidikovca (Dragoš Sedlo) na Perućicu i vodopad Skakavac, koji se u srcu prašume stropoštava sa visine od preko 70 m, ispunjava čovjeka zadovoljstvom što je taj mali dio iskonske prirode, sa bogatim multifunkcionalnim biodiverzitetom, sačuvan za sadašnje i buduće generacije. Očuvanje i zaštita Perućice u izvornom stanju je jedan od glavnih zadataka Nacionalnog parka Sutjeska. U rezervatu je sve prepušteno prirodi. Rađanje, život, umiranje i ponovno rađanje, taj vječiti životni ciklus, odvija se bez intervencije čovjeka. Na ostacima prirodno umrlih stabala buja novi život. Perućica predstavlja, danas tako rijetku, prirodnu laboratoriju sa velikim značenjem za mnoge naučne discipline, za podučavanje, kao i za jednostavno uživanje u čistoj i nedirnutoj prirodi.
Živi svijet Perućice izražen kroz vegetaciju (fitocenoze i biljne zajednice, ekosisteme, floru, faunu i drugo) je veoma raznovrstan i bogat. Perućica je zbog svoj južnog položaja u Evropi (submediteransko-mediteransko područje), bila za vrijeme ledenog doba veoma značajan refugijalni prostor koji je omogućio da se mnoge termofilne vrste evropskog sjevera i njenog središja sačuvaju na ovom području. Ledeno doba je zahvatilo područje Perućice pa su njeni vršni dijelovi bili prekriveni lednicima, o čemu svjedoče ostaci glacijalnih perioda (lednički cirkovi i korita, morene raznovrsnog karaktera, glacijalni obluci, i dr.). Niži dijelovi Perućice ostali su bar djelimično, bez ledničkog pokrivača, što je omogućilo razvijanje refugijalne flore i vegetacije (Crni grab i njegove zajednice).
U okviru ovog strogog prirodnog rezervata, zaštićena su, pored šumskih sastojina bukve, jele i smrče, još i sastojine subalpske bukve, čiste ili sa planinskim javorom; subalpske smrče, te vegetacija bora krivulja, ili tzv. klekovina bora i planinska travnjačka vegetacija. U Perućici, kao i u drugi dijelovima parka, nalazi se zaista, pravo bogatstvo i raznovrsnost biljnog svijeta, te niz endemskih i rijetkih vrsta. O bogatstvu biljnog svijeta Perućice može da posvijedoči i to da je registrovano preko 170 vrsta drveća i grmlja i preko 1.000 vrsta zeljastog bilja. Istraživanja zastupljenosti vrsta mahovina i lišajeva tek su započela.
Izvor: Wikipedia
Follow us on Social Media